Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

Χρήση του πρόσθετου NVDA remote control

Χρήση του πρόσθετου NVDA remote control: Με το πρόσθετο Remote control του NVDA, έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου ε αποστάσεως ενός υπολογιστή, ή να λάβουμε απομακρυσμένη βοήθεια από άλλον χρήστη, δίνοντας του τη δυνατότητα ελέγχου του υπολογιστή μας. Με λίγα λόγια, πρόκειται για παρόμοια εφαρμογή όπως το Team vewer, ή το Any desk. Τρόπος λειτουργίας: Αφού κατεβάσουμε και εγκαταστήσουμε το πρόσθετο, ανοίγουμε το μενού του NVDA με το συνδυασμό πλήκτρων NVDA+N. Με κάτω βελάκι, βρίσκουμε την επιλογή εργαλεία και την ανοίγουμε με δεξί βελάκι. Με κάτω βελάκι, βρίσκουμε την επιλογή Remote control και την ανοίγουμε πάλι με δεξί βελάκι. Βρίσκουμε με τα βελάκια την επιλογή Connect και πατάμε Enter. Στην καρτέλα που θα ανοίξει, επιλέγουμε με τα βελάκια την επιλογή Server. Με μια φορά το Tab, υπάρχει μια δεύτερη λίστα επιλογών: Αν θέλουμε να ελέγξουμε ενός άλλου χρήστη τον υπολογιστή, επιλέγουμε Control an other machine. Αν θέλουμε να λάβουμε υποστήριξη από άλλον χρήστη, τότε θα επιλέξουμε Allow this machine to be controlled. Με μια φορά το Tab, βρίσκουμε το πεδίο Host και πληκτρολογούμε: Nvdaremote.com Στο επόμενο πεδίο με την ένδειξη Key, ανάλογα τι επιλέξαμε παραπάνω, δηλαδή αν θα ελέγξουμε άλλον υπολογιστή, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό πρόσβασης που θα μας δώσει ο άλλος χρήστης, ενώ αν επιλέξαμε να μας ελέγξουν τον υπολογιστή, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε έναν δικό μας κωδικό, τον οποίο στη συνέχεια θα δώσουμε στον άλλον χρήστη για να συνδεθεί μαζί μας. Ο κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να αποτελείται μόνο από αριθμούς. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space. Έτσι, οι 2 υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους και λειτουργεί κανονικά η απομακρυσμένη υποστήριξη. Την ίδια διαδικασία κάνει ταυτόχρονα και ο άλλος χρήστης, ώστε να συνδεθεί μαζί μας. Η διαφορά είναι πως αν επιλέξουμε την επιλογή Control an other machine, ο άλλος χρήστης θα επιλέξει το Allow this machine to be controlled, ενώ αν επιλέξουμε το Allow this machine to be controlled, ο άλλος χρήστης θα επιλέξει το Control an other machine. Δεν μπορούν να επιλέξουν και οι 2 το ίδιο. Για να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ των 2 υπολογιστών, πατάμε σκέτο το πλήκτρο F11. Έτσι επιστρέφουμε στο δικό μας υπολογιστή, ενώ αν θέλουμε να επιστρέψουμε στον υπολογιστή που ελέγχουμε, πατάμε πάλι το F11. Για να τερματίσουμε την απομακρυσμένη υποστήριξη, πάμε πάλι από το μενού του NVDA, ανοίγουμε τα εργαλεία, βρίσκουμε το remote και το ανοίγουμε με δεξί βελάκι. Με τα βελάκια, βρίσκουμε την επιλογή Disconnect και πατάμε Enter.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς, μέσω Πανελλήνιου σχολικού δικτύου

Τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς, μέσω Πανελλήνιου σχολικού δικτύου: Στο παρόν κείμενο, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε εγγραφή και ενεργοποίηση της εφαρμογής Sisco Webex δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς, μέσω του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Η διαδικασία είναι πλήρως προσβάσιμη τόσο από υπολογιστή, όσο και από συσκευές Smart phone, π.χ. I phone. Αρχικά, επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα: https://webex.sch.gr Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί είσοδος στο σύστημα. Εκεί, εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουμε στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Μετά, εμφανίζεται μια σελίδα, όπου αναφέρει ποια από τα προσωπικά μας δεδομένα θα μεταφερθούν στην εφαρμογή Webex, δηλαδή το όνομα και το επώνυμο μας και το e-mail του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Πατάμε στο κουμπί Ναι και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Το παράθυρο με τη συναίνεση μας, εμφανίζεται μόνο για μια φορά και δε θα το ξανά συναντήσουμε. Έπειτα, κάθε φορά που θα συνδεόμαστε στην τηλεδιάσκεψη μέσω του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου, θα ακολουθούμε την ίδια ως άνω διαδικασία. Τέλος, πατάμε στο Link μετάβαση στην εφαρμογή Webex. Πλέον, μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα του Webex και εκεί πατάμε στο link Sign in. Πληκτρολογούμε το e-mail του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου, το οποίο είναι της μορφής: user@sch.gr Όπου user, είναι το όνομα χρήστη που έχουμε για το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Next. Πλέον είμαστε συνδεδεμένοι και μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά την εφαρμογή Webex, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε προηγούμενα κείμενα που δημοσιεύσαμε για την εν λόγω εφαρμογή. Διαδικασία σύνδεσης από συσκευές Smart phone, όπως π.χ. I phone: Για τη σύνδεση μας στο Webex από Smart phone, ακολουθούμε την ίδια ως άνω διαδικασία, αφού επισκεφτούμε την ιστοσελίδα: https://webex.sch.gr από τον Browser της συσκευής μας. Όταν συνδεθούμε για πρώτη φορά από το Smart phone ή το Tablet, θα μας ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία μας και ζητάει την άδεια μας. Επιλέγουμε επιτρέπεται. Στη συνέχεια, όταν πατήσουμε στο link μετάβαση στην υπηρεσία Webex, στην περίπτωση που έχουμε εγκατεστημένη την εφαρμογή, θα πατήσουμε στο link άνοιγμα. Αν όμως δεν έχουμε εγκατεστημένη την εφαρμογή, μπορούμε να την κατεβάσουμε από τους παρακάτω συνδέσμους: Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα android επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του Play store και κατεβάζουμε την εφαρμογή: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=el Για I phone και I pad, δηλαδή συσκευές με λειτουργικό σύστημα IOs, επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του app store και κατεβάζουμε την εφαρμογή: https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386 Όταν εγκαταστήσουμε την εφαρμογή, την ανοίγουμε και πατάμε στο κουμπί Sign in. Εκεί, πληκτρολογούμε το e-mail του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου, όπως και παραπάνω, δηλαδή: user@sch.gr Πατάμε στο κουμπί Next. Στη συνέχεια, μας ρωτάει αν του επιτρέπουμε να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία μας. Επιλέγουμε επιτρέπεται. Αμέσως μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου και κάνουμε σύνδεση με τα στοιχεία πρόσβασης που έχουμε για το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Τέλος, όταν συνδεθούμε, μεταφερόμαστε αυτόματα στην εφαρμογή του Webex και είμαστε πλέον έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε κανονικά την εφαρμογή, όπως περιγράφεται και σε προηγούμενα κείμενα που δημοσιεύσαμε για την εν λόγω εφαρμογή.

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Ενεργοποίηση άδειας του Vocalizer SAPI 5 Για Windows

Στο παρόν κείμενο, θα περιγράψουμε τον τρόπο αγοράς και ενεργοποίησης της άδειας του Vocalizer SAPI 5 για τα Windows. Η συγκεκριμένη εφαρμογή, μας δίνει τη δυνατότητα χρήσης των φωνών του Vocalizer, όπως της Μελίνας, από οποιοδήποτε αναγνώστη οθόνης-Screen reader, π.χ. τον αφηγητή των Windows 10, τον Narrator. Το κόστος του Vocalizer SAPI 5, είναι στα 106 ευρώ, παρέχεται από την εταιρεία Code factory και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες από εδώ: https://codefactoryglobal.com/vocalizer-for-windows/ Οι χρήστες από την Ελλάδα, μπορούν να πατήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο και να πραγματοποιήσουν την αγορά: https://www.atguys.com/store/index.php?main_page=index&cPath=20&zenid=76257f757733d62ac704ede945088aea Στη σελίδα που θα ανοίξει, επιλέγουμε το Vocalizer SAPI 5 και πατάμε στο κουμπί Ad to card. Έπειτα, πατάμε στο link proceed to check out. Μετά, όσοι έχουμε Pay pal, κάνουμε είσοδο με το λογαριασμό μας και πραγματοποιούμε την πληρωμή. Αν δεν έχουμε pay pal, τότε πατάμε στο link Create new account. Εκεί, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και την κάρτα μας, ώστε να κάνουμε την πληρωμή. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Confirm και η αγορά ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, λαμβάνουμε 2 e-mail, από την AT guise, όπου στο 1 μας παρέχονται τα στοιχεία πρόσβασης, δηλαδή ως user name το e-mail που δηλώσαμε κατά την αγορά και ως κωδικός πρόσβασης-password, κάτι που θα μας στείλουν αυτοί. Στο άλλο e-mail, μας ενημερώνουν ότι η παραγγελία μας επιβεβαιώθηκε και μας δίνονται όλα τα στοιχεία, όπως το τι αγοράσαμε, το κόστος και ο αριθμός της παραγγελίας. Τέλος, μας ενημερώνουν ότι θα λάβουμε e-mail με τον τρόπο για να κατεβάσουμε την εφαρμογή και τα στοιχεία ενεργοποίησης. Θα πρέπει να περιμένουμε σύμφωνα με τις υποδείξεις τους από 24, έως 48 εργάσιμες ώρες, ώστε να λάβουμε τις λεπτομέρειες λήψης και εγκατάστασης του προϊόντος. Όταν λάβουμε το e-mail με τα στοιχεία ενεργοποίησης της άδειας, τότε μας δίνεται 1 link, από το οποίο κατεβάζουμε το βασικό αρχείο εγκατάστασης του Vocalizer. Στο ίδιο e-mail, μας δίνεται το κλειδί activation key, το οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Τρόπος εγκατάστασης και ενεργοποίησης: 1. Τρέχουμε το αρχείο του vocalizer και στο παράθυρο που μας ανοίγει, πατάμε στο κουμπί συμφωνώ, ώστε να αποδεχτούμε τους όρους άδειας χρήσης. 2. Στην επόμενη καρτέλα, απλώς πατάμε στο κουμπί εγκατάσταση και όταν ολοκληρωθεί, πατάμε στο κουμπί κλείσιμο. Επιστρέφουμε στο e-mail που λάβαμε με τα στοιχεία ενεργοποίησης της άδειας και κάνουμε αντιγραφή το κλειδί Activation key. Στην επιφάνεια εργασίας, δημιουργείται 1 εικονίδιο με όνομα Vocalizer, το οποίο και ανοίγουμε. Στο παράθυρο που ανοίγει, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Enter key και πατάμε το Space. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, βρίσκουμε με το Tab το πεδίο εισαγωγής του κλειδιού ενεργοποίησης, με την ένδειξη Activation key και κάνουμε επικόλληση το κλειδί ενεργοποίησης, το οποίο αντιγράψαμε από το e-mail που μας στείλανε. Με μια φορά το Tab, βρίσκουμε το κουμπί activate και πατάμε το Space. Στο επόμενο παράθυρο, μαρκάρουμε το 1 και μοναδικό πλαίσιο που υπάρχει, το οποίο μας λέει ότι το προϊόν μας μπορεί να ενεργοποιηθεί σε 3 υπολογιστές και έχει την ένδειξη I fully understand. Όταν μαρκάρουμε το εν λόγω πλαίσιο, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Activate και πατάμε το Space. Η άδεια ενεργοποιείται κανονικά. Στη συνέχεια, ξανά ανοίγουμε το vocalizer και στην πρώτη καρτέλα με την ένδειξη Voices, εμφανίζεται λίστα με όλες τις φωνές από όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες, όπου οι πρώτες 2 επιλογές, είναι τα ελληνικά της Μελίνας και του Νίκου. Επιλέγουμε την πρώτη φωνή, όπου είναι της Μελίνας και με μια φορά το Tab, εμφανίζεται δεύτερη λίστα, όπου επιλέγουμε την ποιότητα της φωνής. Εδώ έχουμε τις επιλογές High και Pro. Επιλέγουμε high και με μια φορά το Tab, βρίσκουμε το κουμπί Install και πατάμε το Space. Η φωνή κατεβαίνει και εγκαθίσταται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί, πατάμε στο κουμπί Okay. Το ίδιο κάνουμε και για τη φωνή του Νίκου, αν θέλουμε. Τέλος, πηγαίνουμε στον αναγνώστη οθόνης που χρησιμοποιούμε και επιλέγουμε τη φωνή που θέλουμε να μας μιλάει, κανονικά όπως ξέρουμε. Στο πρόγραμμα του Vocalizer, υπάρχουν και άλλες 2 καρτέλες, η δεύτερη είναι με τις ρυθμίσεις και η Τρίτη είναι με την ένδειξη About, όπου εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία της άδειας που ενεργοποιήσαμε. Αν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την άδεια, τότε στο πεδίο Activation key, κάνουμε επικόλληση το κλειδί της άδειας και με μια φορά το Tab, βρίσκουμε το κουμπί Deactivate και πατάμε το Space. Στο πινακάκι επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, πατάμε στο Okay. Όταν απενεργοποιηθεί η άδεια, πατάμε στο κουμπί Okay. Στην καρτέλα των ρυθμίσεων, μπορούμε να μαρκάρουμε τις επιλογές της επεξεργασίας των σημείων στίξης, την επεξεργασία των αριθμών, ενώ μπορούμε να επεξεργαστούμε το λεξικό του προγράμματος, με το να εισάγουμε λέξεις, ώστε να βελτιώσουμε το λεξικό του προγράμματος.

Κυριακή 7 Ιουνίου 2020

Ρυθμίσεις και εγκατάσταση του Image for Windows 3

Στο παρόν κείμενο θα περιγράψουμε τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του Image for Windows. Το Image for Windows, είναι 1 πρόγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας του υπολογιστή μας σε Flash USB ή δίσκο και να τον επαναφέρουμε, σε περίπτωση που πάθουμε κάτι και θέλουμε να γλιτώσουμε το Format και επιπλέον, δεν θέλουμε να χάσουμε τις ψηφιακές άδειες ορισμένων προγραμμάτων που έχουμε αγοράσει. Το Image for Windows, είναι απόλυτα προσβάσιμο με τους αναγνώστες οθόνης, επίσης, η τελευταία έκδοση του, υποστηρίζει πλήρως την πρόσβαση του αφηγητή των Windows 10, όταν τρέχουμε το πρόγραμμα από το Flash USB, δηλαδή όταν κάνουμε boot τον υπολογιστή από το Flash USB και έτσι έχουμε πλήρη πρόσβαση στο περιβάλλον του προγράμματος, όταν κάνουμε επαναφορά του υπολογιστή μας. Το Image for Windows, στοιχίζει σήμερα 49,98 δολάρια και μπορείτε να το αγοράσετε από εδώ: https://www.terabyteunlimited.com/purchase-image-for-windows.htm Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα και να το δοκιμάσετε για ορισμένες μέρες από εδώ: https://www.terabyteunlimited.com/downloads-image-for-windows.htm Για όσους έχουν αγοράσει μια παλιότερη έκδοση και θέλουν να αγοράσουν την τελευταία και συγκεκριμένα την έκδοση 3.40, στοιχίζει 24 ευρώ. Τρόπος εγκατάστασης: 1. Τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο και στην οθόνη που εμφανίζεται, πατάμε στο κουμπί επόμενο. 2. Στην επόμενη καρτέλα, κάνουμε αποδοχή των όρων άδειας χρήσης και πατάμε στο κουμπί επόμενο. 3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε Simply installation και πατάμε στο κουμπί επόμενο. 4. Τέλος, στην επόμενη και τελευταία καρτέλα, πατάμε στο κουμπί Install. 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται πινακάκι που μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Επιλέγουμε Ναι και πατάμε στο κουμπί Τέλος-Finish. Μετά την επανεκκίνηση, εκτελούμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα και εμφανίζει πινακάκι για να ενεργοποιήσουμε την άδεια μας, να κάνουμε αγορά και τέλος, να επιλέξουμε συνέχεια δοκιμαστικής περιόδου. Αν έχουμε αγοράσει την εφαρμογή, πατάμε στο κουμπί Enter license. Στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογούμε το όνομα μας, π.χ. Dimitrios Tsakiridis. Στο επόμενο πεδίο, κάνουμε επικόλληση το σειριακό αριθμό της άδειας και τέλος, πατάμε στο κουμπί Okay. Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δημιουργία μέσου εκκίνησης: Το βήμα αυτό μας είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να κάνουμε επαναφορά του υπολογιστή μας, σε περίπτωση που κάτι πάθουμε και δεν μπορεί να ξεκινήσει ο υπολογιστής. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε DVD εκκίνησης, ή Flash USB. Απενεργοποίηση του Simple operation: Πριν πάμε στον οδηγό δημιουργίας μέσου, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια ρύθμιση, στην περίπτωση που στον υπολογιστή μας έχουμε χωρισμένο το σκληρό μας δίσκο σε διαμερίσματα και θέλουμε να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας μόνο το διαμέρισμα με το λειτουργικό μας, δηλαδή τον τοπικό δίσκο C. Αν έχουμε το δίσκο μας ενιαίο και θέλουμε να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας με τη διαδικασία του Simple operation, παρακάμπτουμε την παρακάτω ρύθμιση. τρέχουμε το πρόγραμμα και στο βασικό παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατάμε στο κουμπί Settings-Ρυθμίσεις. Εκεί, θα βρούμε με το Tab την επιλογή Simple operation και θα κατεβάσουμε τον ρυθμιστή με κάτω βελάκι, από το 6 στο 0. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και το πρόγραμμα τις θυμάται. Σημείωση: Είναι απαραίτητο αν θέλουμε να κάνουμε αντίγραφο ασφαλείας χωρίς το Simple operation, να κάνουμε πρώτα την απενεργοποίηση του από τις ρυθμίσεις, για να μπορέσει να δημιουργηθεί σωστά το μέσω εκκίνησης. Ας δούμε τώρα τον οδηγό δημιουργίας μέσου: 1. Τρέχουμε το Image for Windows. 2. Με το Tab, βρίσκουμε την επιλογή Settings-Ρυθμίσεις και πατάμε το Space. 3. Βρίσκουμε με το Tab την επιλογή Create boot media, επιλέγουμε την πρώτη επιλογή Windows και πατάμε το Space. 4. Ανοίγει 1 δεύτερο παράθυρο, όπου στην πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται, πατάμε στο κουμπί επόμενο-next. 5. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Settings και πατάμε το Space. 6. Εμφανίζονται 7 καρτέλες, εμάς μας ενδιαφέρει η έκτη καρτέλα, TB launcher, στην οποία πηγαίνουμε με δεξί βελάκι. 7. Βρίσκουμε με το Tab και μαρκάρουμε τις επιλογές Run Network initialization και Run Wifi initialization. 8. Επίσης, μαρκάρουμε την επιλογή Run Narrator. 9. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και το πρόγραμμα τις θυμάται, δηλαδή δε χρειάζεται κάθε φορά που θα δημιουργούμε μέσω εκκίνησης, να κάνουμε τις ρυθμίσεις. 10. Επιστρέφουμε στο παράθυρο της δημιουργίας του μέσου εκκίνησης. Εδώ, επιλέγουμε με τα βελάκια το TB WinRe και βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space. 11. Στην επόμενη καρτέλα, δε χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, αναφέρει το όνομα που πληκτρολογήσαμε και τον σειριακό αριθμό για την άδεια του προγράμματος. Πατάμε στο κουμπί επόμενο-next. 12. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε Create TB WinRe CD USB flash drive, or iso file και βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next. 13. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space. 14. Περιμένουμε λίγο μέχρι να δημιουργηθεί και να προετοιμαστεί το αρχείο εκκίνησης. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία, πατάμε στο κουμπί Τέλος. 15. Ανοίγει επόμενο παράθυρο, όπου στην πρώτη επιλογή, εμφανίζεται λίστα επιλογών, όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη μονάδα CD-DVD, ή το Flash USB. Με τα βελάκια, επιλέγουμε αυτό που θέλουμε. 16. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε iso file, με μια φορά το Tab, βρίσκουμε το κουμπί Browse όπου μπορούμε να επιλέξουμε τη θέση που μπορεί να αποθηκευτεί το αρχείο iso. 17. Αν επιλέξουμε δημιουργία μέσου εκκίνησης σε DVD, απλώς βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Τέλος-Finish και πατάμε το Space. 18. Αν επιλέξουμε τη μονάδα Flash USB, εμφανίζονται πρόσθετες επιλογές, δηλαδή με μια φορά το Tab, βρίσκουμε μια λίστα επιλογών, όπου επιλέγουμε το Format του Drive. Από όλες τις επιλογές, επιλέγουμε Multi Fat32, X fat. 19. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Τέλος-Finish και πατάμε το Space. 19. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία, πατάμε στο κουμπί Close. 21. Επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο του Image for Windows. Δημιουργία αντιγράφου του υπολογιστή μας: Στο σημείο αυτό, θα περιγράψουμε 2 τρόπους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, ο ένας είναι με Simple operation και ο άλλος είναι με πλήρης και λεπτομερείς ρυθμίσεις. Καλό είναι όσοι έχουν στον υπολογιστή τους το δίσκο χωρισμένο σε διαμερίσματα, να μη χρησιμοποιήσουν τον Simple operation, αλλά τον πλήρη οδηγό, συνεπώς όσοι έχουμε χωρισμένο το δίσκο σε διαμερίσματα C και D, ας παρακάμψουμε τα παρακάτω βήματα του Simple operation. Εδώ θα δούμε τη διαδικασία του Simple operation. 1. Στο βασικό παράθυρο της εφαρμογής, επιλέγουμε το Backup και βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space. 2. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε με τα βελάκια το σκληρό μας δίσκο, η διαφορά στη διαδικασία του Simple operation, είναι ότι δε μπορούμε να επιλέξουμε ξεχωριστά τα διαμερίσματα του δίσκου μας, π.χ. το C, ή το D, αλλά ολόκληρο το δίσκο με όλα του τα διαμερίσματα. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε το μέσω που θέλουμε να αποθηκευτεί το αντίγραφο μας, δηλαδή το Flash USB drive. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο και πατάμε το Space. 4. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space. 5. Όταν ολοκληρωθεί το αντίγραφο, πατάμε στο κουμπί Close. Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ξεχωριστό διαμέρισμα: Εδώ θα δούμε τη διαδικασία με πλήρης τις λεπτομέρειες. 1. Από το βασικό παράθυρο της εφαρμογής και ενώ έχουμε επιλέξει το Backup, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 2. Στην επόμενη καρτέλα, βρίσκουμε από τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές τον τοπικό δίσκο C και τον μαρκάρουμε με το Space. Με το Tab, βρίσκουμε το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 3. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε από τη λίστα τον προορισμό που θα αποθηκευτεί το αντίγραφο μας, στην περίπτωση μας είναι η μονάδα flash USB. Αφού βρούμε με τα βελάκια το Flash USB, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 4. Στην επόμενη καρτέλα, μας ζητάει αν θέλουμε να ορίσουμε τρόπο συμπίεσης του αρχείου και να του ορίσουμε όνομα. Εμείς, δεν πειράζουμε τίποτα, απλώς βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space. 5. Στην επόμενη καρτέλα, μας ζητάει να ορίσουμε κωδικό πρόσβασης Password για το αντίγραφο μας. Εμείς, δεν έχουμε να πειράξουμε τίποτα, απλώς βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space. 6. Τέλος, στην επόμενη καρτέλα, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space. 7. Όταν το αντίγραφο ολοκληρώνεται, πατάμε στο κουμπί κλείσιμο-Close. Ας δούμε τη δεύτερη περίπτωση αντιγράφου ασφαλείας ξεχωριστού διαμερίσματος. Η διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία, είναι ότι το αντίγραφο θα αποθηκευτεί στο φάκελο My backups, στον κατάλογο User και στον υπό φάκελο έγγραφα. Για να δημιουργήσουμε ξεχωριστό αντίγραφο του διαμερίσματος του δίσκου μας , δηλαδή του τοπικού δίσκου C με τη δεύτερη περίπτωση, πηγαίνουμε από τον υπολογιστή μας και βρίσκουμε τον τοπικό δίσκο C. Πατάμε δεξί κλικ, δηλαδή το Application, ή το συνδυασμό πλήκτρων Sift+F10 και βρίσκουμε με τα βελάκια την επιλογή Backup drive with Image for Windows και πατάμε το Enter. Το αντίγραφο που δημιουργείται, αποθηκεύεται στον κατάλογο User του υπολογιστή μας και στο φάκελο έγγραφα, όπου εκεί δημιουργείται ο φάκελος My backups, αυτόματα από το ίδιο το Image for Windows. Επαναφορά του υπολογιστή μας: Εδώ θα δούμε τους τρόπους επαναφοράς του υπολογιστή μας, είτε όταν ο υπολογιστής μας είναι σε λειτουργία, είτε όταν κάνουμε Boot από τη μονάδα Flash USB. Σενάριο όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία, με απενεργοποιημένο το Simple operation: 1. Τρέχουμε το Image for Windows και στο βασικό παράθυρο που ανοίγει, δεν επιλέγουμε Backup, αλλά την αμέσως επόμενη επιλογή, Restore. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 2. Εδώ θα μας ρωτήσει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει την επαναφορά και μας δίνει τις επιλογές automatic και Normal, όπου εδώ θα επιλέξουμε Automatic. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-next και πατάμε το Space. 3. Στην επόμενη καρτέλα, μας ρωτάει από που θα πάρουμε το αντίγραφο μας. Επιλέγουμε από τη λίστα τη μονάδα flash USB. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 4. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε το αρχείο που βρίσκεται στη μονάδα μας, στην περίπτωση μας το προεπιλεγμένο όνομα που δημιουργήσαμε παραπάνω με την επέκταση TBI. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 5. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε το διαμέρισμα που θέλουμε να επαναφέρουμε, στην περίπτωση μας τον τοπικό δίσκο C. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί επόμενο-Next και πατάμε το Space. 6. Στο πινακάκι επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, πατάμε στο κουμπί Yes. 7. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Start και πατάμε το Space. 8. Ο υπολογιστής μας επανέρχεται και όλα γίνονται αυτόματα. Αν έχουμε ενεργοποιημένο το Simple operation, η διαδικασία είναι παρόμοια, απλώς δε θα έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε μεμονωμένο διαμέρισμα του δίσκου μας, αλλά ολόκληρο το δίσκο. Δηλαδή, επιλέγουμε restore, πατάμε επόμενο, στην επόμενη καρτέλα επιλέγουμε τη μονάδα Flash USB, πατάμε επόμενο και επιλέγουμε το δίσκο μας, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ξεχωριστού διαμερίσματος. Πατάμε στο επόμενο και κατευθείαν, εμφανίζεται το πινακάκι επιβεβαίωσης, στο οποίο πατάμε το Yes, όπως κάναμε παραπάνω. Σενάριο επαναφοράς του υπολογιστή, κάνοντας εκκίνηση από τη μονάδα Flash USB: 1. Κάνουμε εκκίνηση του υπολογιστή και επιλέγουμε τον τρόπο που θα εκκινήσει ο υπολογιστής, σε ορισμένους υπολογιστές, πατάμε το πλήκτρο F9 και στη λίστα εκκίνησης που εμφανίζεται, επιλέγουμε τη μονάδα Flash USB. 2. Πατάμε το Enter και γίνεται εκκίνηση από τη μονάδα Flash USB, όπου ξεκινάει να μιλάει ο αφηγητής των Windows αυτόματα, όπως τον ρυθμίσαμε κατά τη δημιουργία μέσου εκκίνησης παραπάνω. 3. Με το Tab, βρίσκουμε το κουμπί Launch program και πατάμε το Space. 4. Ξεκινάει αμέσως το Image for Windows και μπορούμε να κάνουμε κανονικά Restore, δηλαδή επαναφορά του υπολογιστή μας, όπως περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή και εδώ τα βήματα είναι ίδια. Θα δούμε την περίπτωση με απενεργοποιημένο το Simple operation. 5. Επιλέγουμε restore και πατάμε στο επόμενο-Next. 6. Μετά επιλέγουμε Automatic και πατάμε επόμενο-Next. 7. Επιλέγουμε από που θα πάρουμε το αρχείο της επαναφοράς, δηλαδή από το Flash USB και πατάμε επόμενο-Next. 8. Επιλέγουμε το όνομα του αρχείου και πατάμε στο επόμενο-next. 9. Επιλέγουμε το διαμέρισμα που θα γίνει η επαναφορά, στην περίπτωση μας, ο τοπικός δίσκος C. Πατάμε επόμενο. 10. Στο πινακάκι επιβεβαίωσης, πατάμε στο κουμπί Yes και στην τελευταία καρτέλα, πατάμε στο κουμπί Start. 12. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, πατάμε στο κουμπί Close. 13. Στο πινακάκι επιβαίωσης, πατάμε στο κουμπί Okay. 14. Τέλος, βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Restart και πατάμε το Space και στο πινακάκι επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, πατάμε το κουμπί Ναι και ο υπολογιστής μας ξεκινάει κανονικά. Παρόμοια βήματα είναι και για την επαναφορά με ενεργοποιημένο το Simple operation, όπως περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή στην επαναφορά με Simple operation, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργός.

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Κατέβασμα των Windows 10

Στο παρόν κείμενο θα δούμε πως μπορούμε να κατεβάσουμε τα Windows 10 νόμιμα και απευθείας από τη Microsoft, εντελώς απλά και δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να έχουμε κλειδί ενεργοποίησης των Windows 10, το οποίο υπάρχει κολλημένο στη μονάδα του υπολογιστή μας, ή στο κάτω μέρος στο φορητό μας υπολογιστή. Ας δούμε τα βήματα: 1. Μπαίνουμε στη σελίδα: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209 2. Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέγουμε το κουμπί άμεση λήψη του εργαλείου Media creation tool. 3. Πηγαίνουμε στο φάκελο που έχει αποθηκευτεί το εργαλείο και το τρέχουμε, είναι Portable και έτσι, δε χρειάζεται εγκατάσταση. 4. Στην πρώτη καρτέλα που μας ανοίγει, μαρκάρουμε την επιλογή Αποδοχή των όρων άδειας χρήσης και πατάμε στο επόμενο. 5. Στην επόμενη καρτέλα, έχει εντοπίσει αυτόματα τι τρέχουμε στο σύστημα μας, δηλαδή Windows 10, ελληνικά ή αγγλικά και αρχιτεκτονική 32, ή 64 bit, ανάλογα τι έχει ο καθένας μας και μας προτείνει συγκεκριμένα. Αν εμείς θέλουμε να κατεβάσουμε κάτι διαφορετικό, ξεμαρκάρουμε την επιλογή χρήση προτεινόμενων και αμέσως, εμφανίζει επιλογές να επιλέξουμε γλώσσα, ή και αρχιτεκτονική, δηλαδή 32, ή 64 bit. Αφού κάνουμε τις επιλογές που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί επόμενο. 6. Στην επόμενη καρτέλα, επιλέγουμε αν θέλουμε δημιουργία αρχείου iso, ώστε να αποθηκευτεί το αρχείο των Windows σε φάκελο που θα του ορίσουμε, ή να δημιουργήσουμε μέσω εγκατάστασης, π.χ. μονάδα δίσκου CD-DVD, ή να δημιουργήσουμε flash USB. Κάνουμε την επιλογή που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί επόμενο. 7. Στην επόμενη καρτέλα, ανάλογα με την επιλογή που κάναμε παραπάνω, δηλαδή αν επιλέξαμε δημιουργία αρχείου iso, ορίζουμε τον κατάλογο και το φάκελο που θα αποθηκευτεί το αρχείο. Αν επιλέξαμε παραπάνω να δημιουργήσουμε μέσω εγκατάστασης, δηλαδή μονάδα δίσκου CD-DVD, ή flash USB, τότε θα μας εμφανίσει λίστα, όπου θα μαρκάρουμε τη μονάδα DVD, ή το Flash USB, αρκεί να τα έχουμε τοποθετήσει στον υπολογιστή μας. 8. Πατάμε στο κουμπί επόμενο. 9. Το αρχείο το Windows κατεβαίνει και αυτόματα δημιουργείται το μέσω εγκατάστασης, ή αποθηκεύεται το αρχείο αυτόματα, ανάλογα με το τι επιλέξαμε. 10. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατάμε στο κουμπί Τέλος.

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Εφαρμογή Webex

Το Webex, είναι μια εφαρμογή για τηλεδιάσκεψη, με ηχητικές κλήσεις, αλλά και κλήσεις video, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε ταυτόχρονα και σε πραγματικό χρόνο πολλοί άνθρωποι μαζί και μάλιστα να βλέπουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και να μιλάμε ταυτόχρονα. Η διαφορά του με άλλες γνωστές εφαρμογές όπως το Skype, είναι ότι δε χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε δικό μας λογαριασμό, αρκεί αυτός που διοργανώνει τη συνδιάσκεψη να μας στείλει τον σύνδεσμο, να τον ανοίξουμε και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, να συμμετέχουμε στη τηλεδιάσκεψη. Το μόνο που χρειαζόμαστε, είναι να έχουμε στον υπολογιστή μας μικρόφωνο και κάμερα. Παρόμοια εφαρμογή, είναι και το zoom, για την οποία θα αναφερθούμε σε άλλο κείμενο. Το Webex, αναπτύσσεται από την εταιρεία Sisco. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες και να κατεβάσετε την εφαρμογή από την παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.webex.com Οι χρήστες Smart phone και Tablet με λειτουργικό σύστημα Android, μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings Οι χρήστες των I phone και I pad, μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή από το App store, από την παρακάτω ιστοσελίδα: https://apps.apple.com/gr/app/cisco-webex-meetings/id298844386?l=el Τέτοιου είδους εφαρμογές χρησιμοποιούνται από εταιρείες και οργανισμούς, που θέλουν να επικοινωνούν εξ αποστάσεως με τους εργαζόμενους τους ή με πελάτες. Επίσης, χρησιμοποιούνται από σχολεία ή φροντιστήρια, για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα το Webex, χρησιμοποιείται από όλα τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δηλαδή το Υπουργείο παιδείας, προτείνει το Webex για τη σύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, αλλά αν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να οργανώνουμε δικές μας τηλεδιασκέψεις ως οικοδεσπότες με πολλά άτομα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε δικό μας λογαριασμό, ο οποίος είναι δωρεάν μόνο για 4 μήνες και μας παρέχει περιορισμένες δυνατότητες, όπως συγκεκριμένη χωρητικότητα ατόμων, δηλαδή μέχρι 50 άτομα σε κάθε τηλεδιάσκεψη και περιορισμένο χρόνο σύνδεσης, δηλαδή 40 λεπτά μόνο η κάθε συνδιάσκεψη την ημέρα και αυτό μόνο με ήχο, χωρίς υποστήριξη video. Για απεριόριστες δυνατότητες, θα πρέπει να αγοράσουμε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα. Τα πακέτα συνδρομών είναι μηνιαία, το πρώτο πακέτο είναι το Small teams και στοιχίζει 12.85 ευρώ το μήνα, παρέχει ότι και η δωρεάν τετράμηνη συνδρομή, δηλαδή συνδιάσκεψη μόνο μέχρι 50 ατόμων μόνο με ήχο και όχι video, αλλά μας δίνει 5 GB αποθηκευτικό χώρο στο Cloud του Webex και μπορούμε να ηχογραφούμε τις τηλεδιασκέψεις μας σε μορφή ήχου, αλλά και σε μορφή mp4. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δικό μας ημερολόγιο, αλλά και διαχείριση του λογαριασμού μας και 24 ώρες υποστήριξη από το τμήμα υποστήριξης του Webex. Το πακέτο plus, στοιχίζει 17.30 ευρώ και μας δίνει όλες τις παραπάνω δυνατότητες και επιπλέον, τηλεδιασκέψεις χωρητικότητας 100 ατόμων και άλλες πολλές δυνατότητες, όπως τηλεδιασκέψεις με κλήσεις video. Το πακέτο Business, με κόστος 25.65 ευρώ το μήνα, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μέχρι και 5 διαφορετικές άδειες το μήνα,, δηλαδή αν έχουμε μια εταιρεία, μπορούμε να έχουμε και άλλες 4 άδειες για 4 υπαλλήλους μας και μια η δικιά μας. Μας παρέχονται όλες οι δυνατότητες του πακέτου plus, αλλά μας δίνονται 10 GB αποθηκευτικός χώρος στο Cloud και δυνατότητα τηλεδιασκέψεων χωρητικότητας 200 ατόμων. Σημειώνεται εδώ ότι οι παραπάνω τιμές μπορεί να αλλάζουν συχνά και να γίνονται ακόμα και προσφορές. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθούν καινούρια πακέτα, ή να καταργηθεί κάποιο από τα είδη υπάρχοντα. Μπορείτε κάθε φορά να διαβάζετε περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα συνδρομών εδώ: https://www.webex.com/pricing/index.html Αν όμως δε μας ενδιαφέρει να διοργανώνουμε δικές μας συνδιασκέψεις, παρά μόνο να συμμετέχουμε σε συνδιασκέψεις άλλων, τότε όπως είπαμε και παραπάνω δε χρειάζεται να έχουμε δικό μας λογαριασμό. Πως δημιουργούμε δικό μας λογαριασμό; Μπορούμε να δημιουργήσουμε δικό μας λογαριασμό με 2 τρόπους: Ο πρώτος, είναι να καταχωρήσουμε τα στοιχεία μας, όπως e-mail, password, τα υπόλοιπα προσωπικά μας στοιχεία και αν θέλουμε, να επιλέξουμε ένα από τα μηνιαία πακέτα συνδρομών που περιγράφονται παραπάνω. Ο δεύτερος τρόπος, είναι να λάβουμε μια πρόσκληση από την εταιρεία, ή τον οργανισμό που εργαζόμαστε και αφού ανοίξουμε το σύνδεσμο της πρόσκλησης, απλά να ορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης και στην επόμενη καρτέλα, να καταχωρήσουμε τη διεύθυνση που μας δίνει η πρόσκληση, ώστε να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη συνδρομή μας. Ας δούμε πιο αναλυτικά τον τρόπο εγγραφής: Εγγραφή με προσωπικό μας λογαριασμό: Αφού μπούμε στην ιστοσελίδα, πατάμε στο link της εγγραφής, δηλαδή στο sign up. Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση e-mail που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί Next. Στην επόμενη καρτέλα, συμπληρώνουμε στα αντίστοιχα πεδία το όνομα και το επίθετο μας, ενώ η χώρα μας έχει αυτόματα μαρκαριστεί. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Continue. Έπειτα, ανοίγουμε το e-mail μας και βρίσκουμε το e-mail που μας έχουν στείλει από το Webex. Εδώ, θα πρέπει να ανοίξουμε το σύνδεσμο Create password και να ορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης. Προσοχή σε μια βασική λεπτομέρεια: Ο κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να αποτελείται από 8 χαρακτήρες και πάνω και θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 γράμμα κεφαλαίο και 1 γράμμα μικρό, έναν αριθμό και 1 από τα σύμβολα, όπως παπάκι, παύλα, θαυμαστικό, κ.α. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όνομα μας, ή το επίθετο, το user name και οτιδήποτε άλλο προσωπικό μας στοιχείο για κωδικό πρόσβασης. Προσοχή μεγάλη όμως, κανένας από τους χαρακτήρες που θα εισάγουμε, δεν πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε 2 φορές. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει ο κωδικός μας να έχει Gg2255116644@tt δηλαδή επαναλαμβανόμενους χαρακτήρες, αλλά θα πρέπει να είναι της μορφής, G25164@t. Δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά ο καθένας. Γράφουμε τον ίδιο κωδικό και στο πεδίο επιβεβαίωσης του κωδικού, ακριβώς από κάτω, δηλαδή στο πεδίο Confirm password. Αφού ορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης, πατάμε στο κουμπί Continue. Στην επόμενη καρτέλα, καταχωρούμε τηλέφωνα επικοινωνίας, δηλαδή σταθερό και κινητό. Στους αντίστοιχους συνδέσμους πάνω από κάθε πεδίο, ορίζουμε τη χώρα μας, π.χ. την Ελλάδα. Στα αντίστοιχα πεδία, καταχωρούμε τους αριθμούς τηλεφώνου που θέλουμε. Αν δεν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάποιο πεδίο, απλώς το αφήνουμε κενό. Πατάμε στο κουμπί Save. Στην επόμενη καρτέλα, μας προτείνει να κατεβάσουμε την εφαρμογή Webex για τον υπολογιστή, ή το Smart phone μας. Πατάμε στο κουμπί Remind me later, δηλαδή υπενθύμιση αργότερα. Στην επόμενη καρτέλα, εμφανίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να οργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη και το πως να συμμετέχουμε σε αυτήν. Δηλαδή είτε μέσω της εφαρμογής για υπολογιστή και Smart phone, είτε μέσω Browser, είτε μέσω εφαρμογής κλήσεων video, ακόμα και μέσω τηλεφωνικής κλήσης, αφού μας παρέχει και τηλεφωνικούς αριθμούς, ώστε να κάνουμε κλήσεις μέσω τηλεφώνου. Επίσης, μας δίνει και το link που δημιουργήθηκε για εμάς, με την ψηφιακή μας αίθουσα και είναι της μορφής: https://meetingemea18.webex.com Τις συγκεκριμένες πληροφορίες, μας τις στέλνει ξεχωριστά και στο e-mail που δηλώσαμε κατά την εγγραφή μας. Πατάμε στο κουμπί Continue. Σε αυτή την καρτέλα, μας ορίζει έναν τετραψήφιο κωδικό όπου μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ορίσουμε το κλείδωμα της ψηφιακής μας αίθουσας. Αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, πατάμε στο πλαίσιο επεξεργασίας και ορίζουμε δικό μας τετραψήφιο κωδικό pin. Αφού ολοκληρώσουμε και αυτό το βήμα, πατάμε στο κουμπί Continue. Τέλος, στο πεδίο επεξεργασίας που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε το meeting ID, τον οποίο τον βρίσκουμε στο e-mail που μας στείλανε για να ορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης. Αφού ολοκληρώσουμε και αυτό το βήμα, ο λογαριασμός μας είναι έτοιμος. Επισημάνσεις προσβασιμότητας: Δυστυχώς, η διαδικασία δημιουργίας του κωδικού πρόσβασης, δεν είναι εύκολη, όταν δουλεύουμε από υπολογιστή με Windows και αυτό διότι ο αναγνώστης οθόνης δεν αναγγέλλει αν πληκτρολογήσαμε σωστά τον κωδικό πρόσβασης ή όχι, με βάση τις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν παραπάνω. Επίσης, δεν αναγγέλλει τα σημεία που πρέπει να επιδιορθώσουμε. Στην περίπτωση όμως που κάνουμε τη διαδικασία από το Safari στο I phone, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, αφού το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο. Δηλαδή στην περίπτωση που γράψουμε λάθος τον κωδικό πρόσβασης χωρίς να τηρούμε μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε δε θα μας αφήσει να ξανά εισάγουμε τον κωδικό στο πεδίο επιβεβαίωσης Confirm password. Ο αναγνώστης οθόνης Voice over, τα διαβάζει όλα κανονικά. Εγγραφή μέσω πρόσκλησης: Όπως είπαμε και παραπάνω, αν λάβουμε μια πρόσκληση από μια εταιρεία ή οργανισμό, πατάμε πάνω στο link της πρόσκλησης και ορίζουμε τον κωδικό πρόσβασης. Στο παράδειγμα μας, θα αναφέρουμε την πρόσκληση από το Υπουργείο παιδείας, την οποία μπορούμε να λάβουμε στο e-mail μας, είτε να κάνουμε εγγραφή εμείς οι ίδιοι, στην περίπτωση που καταλάθος διαγράψαμε το e-mail της πρόσκλησης, ή δεν το βρίσκουμε, μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://minedu-gov-gr.webex.com Εκεί, θα πατήσουμε στο κουμπί Sign in και θα εισάγουμε το e-mail μας, το οποίο θα πρέπει να είναι είδη δηλωμένο στο my school. Στην περίπτωση που δεν είναι δηλωμένο, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των στοιχείων μας. Πατάμε στο κουμπί Next. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Resend και θα λάβουμε στο e-mail μας πρόσκληση για να ορίσουμε τον κωδικό πρόσβασης και να συνδεθούμε κανονικά. Επισημαίνεται ότι καλό είναι η διαδικασία να γίνει από το Safari browser στο I phone, διότι όπως περιγράψαμε παραπάνω, είναι απόλυτα προσβάσημη η διαδικασία. Εδώ, το μόνο που ίσως να χρειαστεί να κάνουμε, είναι να καταχωρήσουμε τηλέφωνα επικοινωνίας. Όλα τα άλλα στοιχεία, όπως όνομα και επίθετο, είναι είδη καταχωρημένα. Επαναφορά password: Στην περίπτωση που ξεχάσαμε τον κωδικό μας και θέλουμε να τον επανακτήσουμε: Επισκεπτόμαστε την παραπάνω ιστοσελίδα και πατάμε στο κουμπί Sign in. Εισάγουμε το e-mail μας και πατάμε στο κουμπί Next. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί forgot password και εκεί μας στέλνουν μήνυμα ότι έστειλαν στο e-mail μας έναν εξαψήφιο κωδικό όπου θα τον πληκτρολογήσουμε στο πλαίσιο επεξεργασίας που θα εμφανιστεί. Αν ο εξαψήφιος κωδικός είναι σωστός, αυτόματα εμφανίζεται η φόρμα, όπως περιγράψαμε παραπάνω, στην οποία ορίζουμε τον νέο κωδικό πρόσβασης. Χρήση της εφαρμογής: Πριν περιγράψουμε τη χρήση της εφαρμογής, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το Webex δεν είναι καθόλου προσβάσιμο με υπολογιστή Windows. Συνεπώς ακόμα και να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή, δε θα μπορούμε να τη χειριστούμε, αφού ο αναγνώστης οθόνης δε διαβάζει καμία επιλογή, κανένα μενού και ούτε τις καρτέλες των ρυθμίσεων. Για αυτό, θα περιοριστούμε στη χρήση της εφαρμογής από I phone και από υπολογιστή. Πως συνδεόμαστε σε μια τηλεδιάσκεψη: Αν είμαστε γονείς ή μαθητές ενός σχολείου και θέλουμε να συμμετέχουμε σε μια τηλεδιάσκεψη του καθηγητή μας, τότε θα μας έρθει στο e-mail 1 μήνυμα που θα μας προσκαλεί να μπούμε στην τηλεδιάσκεψη, την ώρα που θα μας πει ο καθηγητής. 1. Πατάμε λοιπόν στον σύνδεσμο της πρόσκλησης και μας ανοίγει η ιστοσελίδα του Webex. 2. Πιθανόν, για όποιον χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για πρώτη φορά, να του εμφανιστεί 1 μικρό παράθυρο στην οθόνη, στο οποίο θα πατήσει το κουμπί Cancel. Αν δεν εμφανιστεί το εν λόγω παράθυρο, προχωράμε κανονικά. 3. Πατάμε στο link Join from your browser. 4. Στην οθόνη που θα μας ανοίξει, πληκτρολογούμε στο πλαίσιο Full name το όνομα και το επίθετο μας στα Αγγλικά. Στο επόμενο πλαίσιο πληκτρολογούμε το e-mail μας αν θέλουμε, είναι προαιρετικό. 5. Πατάμε στο κουμπί Next. 6. Στην επόμενη οθόνη, μας ζητάει να του ορίσουμε αν θέλουμε να έχουμε ενεργό, ή ανενεργό το μικρόφωνο, το αφήνουμε στο ενεργό, ως έχει από προεπιλογή. Μετά, ορίζουμε αν θέλουμε να έχουμε ενεργή την κάμερα μας αν θέλουμε, πατώντας στο κουμπί start my video. Στη συνέχεια, ορίζουμε το μικρόφωνο και τα ηχεία μας, επιλέγοντας από τις επιλογές Audio settings τις επιλογές που θέλουμε και τέλος, πατάμε στο κουμπί Use internet audio. 7. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Join meeting. Είδη έχουμε μπει στην αίθουσα του καθηγητή και περιμένουμε να μας αποδεχτεί. Βασική επισήμανση, για όσους χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Webex για πρώτη φορά, θα τους ζητηθεί άδεια πρόσβασης στο μικρόφωνο και στην κάμερα. Πατάμε στο κουμπί επιβεβαίωση, ή Okay, σε όσα πινακάκια εμφανιστούν. Επισήμανση προσβασιμότητας: Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, υπάρχουν πολλά προβλήματα προσβασιμότητας, κυρίως στον χειρισμό του μικροφώνου και της κάμερας. Τέλος, υπάρχουν προβλήματα, όταν προσπαθήσουμε να κάνουμε διαμοιρασμό της οθόνης μας, ή να κοινοποιήσουμε προς τους άλλους συμμετέχοντες περιεχόμενο, π.χ. 1 video. Τα συγκεκριμένα κουμπιά είναι στο κάτω μέρος της οθόνης και δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί, δε διαβάζει τίποτα ο αναγνώστης οθόνης NVDA. Αν κάποιος βλέποντας πάει το ποντίκι προς εκείνο το σημείο, τότε τα κουμπιά διαβάζονται κανονικά. Το ίδιο γίνεται και με το Chat, όπου πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί της λίστας του Chat, πάλι πρέπει να πάει το ποντίκι κάποιος βλέποντας. Αυτό γίνεται διότι υπάρχει στην οθόνη μπροστά η καρτέλα με τους τρόπους που θέλουμε να έχουμε πρόσβαση, π.χ. Join from your browser και Download application. Αν όμως μας πάει κάποιος με το ποντίκι εκεί και διαβάζουμε κανονικά τα κουμπιά, η παραπάνω καρτέλα εξαφανίζεται και όλα είναι προσβάσιμα. Άλλοι τρόποι για να συμμετέχουμε σε μια συνδιάσκεψη: 1. Μπορούμε να καλέσουμε στον αριθμό: 211-1981029. Επίσης και στον αριθμό: 211-9902394. Οι παραπάνω αριθμοί είναι ακριβώς όπως καλούμε σε κάποιο αστικό, ή υπεραστικό τηλέφωνο. Τους ίδιους ως άνω αριθμούς, μπορούμε να τους καλέσουμε και από κινητό τηλέφωνο. 2. Μόλις απαντηθεί η κλήση, μας καλοσωρίζει στο Webex με μήνυμα στα αγγλικά και μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό Access code, ο οποίος αποτελείται από εννιά ψηφία. Για παράδειγμα, Access code: 846 766 915. 3. Πατάμε το πλήκτρο με τη δίεση. 4. Στη συνέχεια, μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε τον meeting ID track number, αν τον γνωρίζουμε και να πατήσουμε το πλήκτρο δίεση. 5. Αν δεν τον γνωρίζουμε, απλώς πατάμε σκέτη τη δίεση. 6. Αμέσως μπαίνουμε στη συνδιάσκεψη και συμμετέχουμε κανονικά. Άλλος τρόπος, είναι να συμμετέχουμε μέσω εφαρμογών video συνδιασκέψεων, ή άλλο σύστημα, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση: Στο παράδειγμα μας, θα δώσουμε πάλι τηλεδιάσκεψη μέσω του Υπουργείο Παιδείας: user@minedu-gov-gr.webex.com Εκεί θα δώσουμε τον Access code,ή τον track number ID, ανάλογα τι θα μας ζητηθεί. Πάμε τώρα να δούμε πως μπορούμε να ξεκινήσουμε εμείς μια συνδιάσκεψη, ως οικοδεσπότες, έχοντας φτιάξει τον προσωπικό μας λογαριασμό, όπως περιγράψαμε παραπάνω. 1. Θα μπούμε στην ιστοσελίδα: https://www.webex.com 2. Θα πατήσουμε στο Link Sign in. 3. Μετά θα επιλέξουμε το Link Webex meeting. 4. Στο πεδίο user name, θα πληκτρολογήσουμε το e-mail, με το οποίο κάναμε την εγγραφή. 5. Πατάμε στο κουμπί Next. 6. Στο πεδίο Password, πληκτρολογούμε τον κωδικό πρόσβασης, όπως τον δημιουργήσαμε παραπάνω. 7. Πατάμε στο κουμπί Sign in. Έχουμε μπει κανονικά στο λογαριασμό μας. Εμφανίζονται 2 πλαίσια, στα οποία μας προτρέπει να πατήσουμε το Enter, ώστε να μπορέσουμε να αντιγράψουμε τα στοιχεία πρόσβασης που πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που θα προσκαλέσουμε στην τηλεδιάσκεψη, π.χ. αν είμαστε δάσκαλοι, να προσκαλέσουμε τους μαθητές μας. Το 1 πλαίσιο περιέχει το link που θα στείλουμε για να προσκαλέσουμε τους μαθητές και τον Access code, αν πρόκειται κάποιος να συμμετέχει στη συνδιάσκεψη από άλλο μέσο, π.χ. τηλέφωνο. Το επόμενο πλαίσιο, περιλαμβάνει τους εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη, όπως περιγράψαμε παραπάνω. 1. Πατάμε λοιπόν στο πρώτο πλαίσιο και όλες οι πληροφορίες αντιγράφονται στο πρόχειρο. 2. Στέλνουμε e-mail πρόσκλησης στους συμμετέχοντες που θέλουμε, επικολλώντας τις πληροφορίες που αντιγράψαμε παραπάνω. 3. Πατάμε στο κουμπί Start a meeting. 4. Ανοίγουμε το link Join from your browser. 5. Ελέγχουμε αν έχουμε ενεργό το μικρόφωνο και την κάμερα και αν είναι μαρκαρισμένη η επιλογή Use internet audio. 6. Επιλέγουμε το κουμπί Meeting settings, αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερες ρυθμίσεις για την τηλεδιάσκεψη μας. 7. Πατάμε στο κουμπί Join. 8. Επιλέγουμε και ανοίγουμε το κουμπί More options και επιλέγουμε το κουμπί unlock my room, ώστε να μπουν ελεύθερα οι συμμετέχοντες που έχουμε προσκαλέσει. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μας πάει κάποιος με το ποντίκι στα εν λόγω κουμπιά και να κάνουμε τις διαθέσιμες επιλογές. Εννοείται ότι έχουμε στείλει είδη τα e-mail στους μαθητές μας και τους ενημερώσαμε τι ώρα θα μπουν για την τηλεδιάσκεψη. 9. Όταν οι συμμετέχοντες ανοίξουν το link της πρόσκλησης την ώρα που έχει συμφωνηθεί και κάνουν τα όσα περιγράψαμε παραπάνω για την είσοδο σε τηλεδιάσκεψη, μπαίνουν αυτόματα και η συνδιάσκεψη ξεκινάει. Επισήμανση προσβασιμότητας: Ισχύουν οι ίδιες επισημάνσεις προσβασιμότητας που αναφέραμε παραπάνω, κατά την είσοδο σε τηλεδιάσκεψη. Θα πρέπει κάποιος να μας πάει με το ποντίκι πάνω στα κουμπιά και να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση. Χρήση της εφαρμογής στο I phone: Για το πως κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε την εφαρμογή στο I phone, αναφερθήκαμε στην αρχή του παρόντος κειμένου. Με το που θα ανοίξουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή, θα εμφανίσει οθόνη με τους όρους άδειας χρήσης, τους οποίους θα κάνουμε αποδοχή, επιλέγοντας το κουμπί I accept. Ανοίγοντας το βασικό παράθυρο της εφαρμογής, στη μέση της οθόνης και προς τα πάνω, εμφανίζονται 5 σελίδες, οι οποίες αλλάζουν με 1 ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει κάτω από κάθε περιγραφή και το ρυθμίζουμε σέρνοντας το δάχτυλο από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. Οι σελίδες αυτές, περιγράφουν την εφαρμογή και το τι κάνει. Στο πάνω μέρος της οθόνης και αριστερά, υπάρχει το κουμπί των ρυθμίσεων. Στη συνέχεια, εμφανίζονται στη μέση της οθόνης και προς τα κάτω 3 κουμπιά, το join meeting, το Sign in, όπου εδώ κάνουμε είσοδο με το λογαριασμό που δημιουργήσαμε και τέλος, το κουμπί Sign up, όπου κάνουμε εγγραφή στο Webex, δημιουργώντας δικό μας λογαριασμό. Αν πατήσουμε στο κουμπί Sign in, στο πρώτο πεδίο εισάγουμε το e-mail μας και πατάμε στο κουμπί επόμενο-next. Στο επόμενο πεδίο, εισάγουμε τον κωδικό πρόσβαση Password και πατάμε στο κουμπί Sign in. Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχει το link Join meeting και το link Sign up, ακριβώς κάτω από το πλαίσιο εισαγωγής των στοιχείων μας. Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχει το κουμπί Cancel-ακύρωση, αν δεν θέλουμε να κάνουμε είσοδο στο λογαριασμό μας. Όπως αναφέρεται και παρακάτω στην περιγραφή του Test meeting, για όσους χρησιμοποιήσουν το Webex για πρώτη φορά, θα πρέπει να δώσουν άδεια πρόσβασης στο μικρόφωνο, την κάμερα και την τοποθεσία, ενώ θα πρέπει να δώσουν άδεια πρόσβασης στο να μας στέλνει γνωστοποιήσεις. Αν πατήσουμε στο κουμπί Sign up, πληκτρολογούμε το e-mail μας και πατάμε στο κουμπί sign up. Πάνω από το πλαίσιο εισαγωγής του e-mail, υπάρχει το link join meeting και κάτω από το πλαίσιο εισαγωγής, υπάρχουν οι σύνδεσμοι Sign in και Test meeting. Αν πατήσουμε στο κουμπί Sign up, στην επόμενη οθόνη, στο πρώτο πλαίσιο, έχει μαρκαρισμένη τη χώρα μας, δηλαδή την Ελλάδα και ως γλώσσα τα αγγλικά, τα οποία δε μπορούμε να αλλάξουμε, έτσι είναι προεπιλεγμένα από το σύστημα. Στα επόμενα πεδία, πληκτρολογούμε το όνομα και το επίθετο μας και πατάμε στο κουμπί continue. Αμέσως μας ανοίγει το Safari, όπου μας αναφέρει ότι στάλθηκε e-mail για να ρυθμίσουμε τον κωδικό πρόσβασης μας, όπως κάναμε και παραπάνω, στη χρήση για υπολογιστή. Σχετικά με το Meeting test, το χρησιμοποιούμε να δούμε κυρίως αν δουλεύει η κάμερα μας. Πατάμε λοιπόν στο σχετικό link και στο σχετικό πινακάκι που εμφανίζεται, ανοίγουμε τις επιλογές της κάμερας και του μικροφώνου, πατώντας στα κουμπιά Start video και αν το κουμπί του μικροφώνου έχει την ένδειξη Mute, απλώς δεν το πειράζουμε. Κάτω ακριβώς από το κουμπί Join, υπάρχουν τα κουμπιά Audio device και video connection. Το audio device αν το επιλέξουμε, θα μεταφέρει τον ήχο από το μεγάφωνο του κινητού στο ακουστικό. Καλό είναι να μην πειράξουμε κανένα από αυτά τα κουμπιά. Πατάμε στο κουμπί Join και στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογούμε το όνομα και το επίθετο μας και στο επόμενο πλαίσιο, πληκτρολογούμε το e-mail και πατάμε στο κουμπί επόμενο-Next. Στην επόμενη οθόνη, επιλέγουμε Use internet for audio και πατάμε στο κουμπί Start meeting. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή για πρώτη φορά, δίνουμε άδεια πρόσβασης σε όσα πινακάκια εμφανιστούν, δηλαδή στο μικρόφωνο, την κάμερα και την τοποθεσία μας. Τέλος, του δίνουμε άδεια πρόσβασης για να μας στέλνει γνωστοποιήσεις. Για να συμμετέχουμε σε συνδιάσκεψη, πατάμε στο κουμπί Join meeting και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, όπως κάναμε και για το Test meeting, δηλαδή δε χρειάζεται να συνδεθούμε σε λογαριασμό. Όταν μπούμε στη συνδιάσκεψη και μας δεχτεί ο οικοδεσπότης και την ώρα που θα μιλάμε, στη μέση της οθόνης υπάρχουν 2 κουμπιά, το Audio connection και το Video connection. Το πρώτο αφορά το άνοιγμα και το κλείσιμο του μικροφώνου, δηλαδή το Mute και το Unmute. Το δεύτερο κουμπί, αφορά την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του video. Δυστυχώς για εμάς τους χρήστες Voice over, δεν υπάρχει σχετική ένδειξη δίπλα από αυτά τα κουμπιά, που να μας λέει αν είναι ενεργά, ή ανενεργά. Όταν όμως πατάμε κάποιο από αυτά, τότε μας λέει με σχετικό μήνυμα: Microphone is currently unmute, ή αν το απενεργοποιήσουμε μας λέει, Microphone is currently mute. Το ίδιο μήνυμα εμφανίζεται και όταν πατάμε το κουμπί Video connection. Άλλο κουμπί που υπάρχει ακριβώς κάτω από αυτά τα κουμπιά, είναι οι ρυθμίσεις των ηχείων και του μικροφώνου, όπου μπορούμε να δρομολογήσουμε τον ήχο μας όπου θέλουμε, είναι το κουμπί Audio device. Επόμενο κουμπί, είναι το More options, όπου εδώ έχουμε διάφορες επιλογές, ανάλογα την τηλεδιάσκεψη και το τι άδειες μας έχει δώσει ο οικοδεσπότης. Υπάρχει το κουμπί audio device, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Η μόνη αξιόλογη επιλογή είναι το Chat, όπου εδώ μπορούμε να γράφουμε μηνύματα σε κανονικό Chat, δυστηχώς όμως από το I phone, έχουμε τη δυνατότητα του Chat μόνο προς όλους. Δουλεύει κανονικά η υπαγόρευση, αλλά και ο ρότορας για το Voice over. Αν είμαστε οικοδεσπότες, τότε στο συγκεκριμένο μενού έχουμε τις επιλογές της απενεργοποίησης του μικροφώνου για κάθε χρήστη που θέλουμε εμείς, είτε να απενεργοποιήσουμε με τη μία όλα τα μικρόφωνα, πατώντας το κουμπί Mute all microphone. Άλλο κουμπί που υπάρχει κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης, είναι με την ένδειξη Participants, όπου εδώ εμφανίζονται όλοι οι συμμετέχοντες. Πατώντας σε καθέναν από τους συμμετέχοντες, έχουμε διάφορες επιλογές, όπως π.χ. να του να ενεργοποιήσουμε, ή να απενεργοποιήσουμε το μικρόφωνο, σε περίπτωση που είμαστε οικοδεσπότες, ενώ έχουμε τη δυνατότητα βρίσκοντας το όνομα το δικό μας από τη λίστα, να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε το δικό μας μικρόφωνο, ή να ζητήσουμε το λόγο από τον οικοδεσπότη, πατώντας το κουμπί με το χεράκι. Αν είμαστε οικοδεσπότες, στο συγκεκριμένο μενού έχουμε την επιλογή Invite, όπου εδώ μπορούμε να προσκαλέσουμε κάποιον συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη, γράφοντας το e-mail του στο σχετικό πλαίσιο και πατώντας το κουμπί Send, στο πάνω μέρος της οθόνης και δεξιά. Τέλος, στο κάτω μέρος της οθόνης, υπάρχει το κουμπί Leave meeting, όπου τερματίζουμε τη συνδιάσκεψη. Πατώντας λοιπόν αυτό το κουμπί, στο πινακάκι επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, πατάμε το κουμπί Leave. Πως ξεκινάμε δική μας τηλεδιάσκεψη: Αν είμαστε οικοδεσπότες και θέλουμε να ξεκινήσουμε δική μας συνδιάσκεψη, ακολουθούμε τα εξής βήματα: Πρώτα από όλα, κάνουμε σύνδεση στο λογαριασμό μας, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Στη συνέχεια, πατάμε στο κουμπί Start meeting. Τέλος, πατάμε στο κουμπί More options και επιλέγουμε το Unlock room, ώστε να είναι ξεκλείδωτη η ψηφιακή μας αίθουσα και να μπορούν οι προσκεκλημένοι συμμετέχοντες να μπουν κανονικά στην τηλεδιάσκεψη μας. Αν θέλουμε να προσκαλέσουμε κάποιον να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη μας, πατάμε πάλι στο κουμπί More options, επιλέγουμε Invite και κάνουμε την ίδια διαδικασία, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Ένας άλλος τρόπος είναι, πριν ξεκινήσουμε την τηλεδιάσκεψη και ενώ βρισκόμαστε στο βασικό παράθυρο της εφαρμογής, πατάμε στο πάνω μέρος της οθόνης και δεξιά το κουμπί Info. Εδώ, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να στείλουμε στους προσκεκλημένους μας, όπως π.χ. ο σύνδεσμος για την τηλεδιάσκεψη, το Track number ID, τον Access code, το τηλέφωνο για να καλέσει κάποιος τηλεφωνικά και τέλος τον τρόπο για video κλήση μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Τέλος, υπάρχει το κουμπί Invite, όπου μπορούμε να στείλουμε e-mail σε αυτούς που θέλουμε, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Σχετικά με τις ρυθμίσεις του Webex: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο βασικό παράθυρο του Webex, στο πάνω μέρος της οθόνης και αριστερά, υπάρχει το κουμπί Settings, όπου εδώ υπάρχουν οι ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις του Webex, αφορούν πιο πολύ αυτούς που έχουν δικό τους λογαριασμό και διοργανώνουν δικές τους τηλεδιασκέψεις. Η πρώτη επιλογή My account, περιλαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού μας, όπως π.χ. το User name, το e-mail, το URL της προσωπικής ψηφιακής μας αίθουσας και τέλος, το κουμπί Sign out, όπου αποσυνδεόμαστε από το λογαριασμό. Για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη καρτέλα, πατάμε το κουμπί Return, στο πάνω μέρος της οθόνης και αριστερά. Επόμενη ρύθμιση, είναι τα γενικά, General. Εδώ, η πρώτη επιλογή Use face ID, είναι απενεργοποιημένη. Αν τη μαρκάρουμε, θα μας ζητήσει ταυτοποίηση με το Face ID και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, για καλύτερη διαχείριση του λογαριασμού μας. Αφήνουμε μαρκαρισμένη την επόμενη επιλογή ως έχει, Clear webex history. Την επόμενη επιλογή Clear shared files, αν θέλουμε να διαγράφονται τα αρχεία που διαμοιραζόμαστε, θα πρέπει να τη μαρκάρουμε. Αν δεν θέλουμε να διαγράφεται τίποτα, την αφήνουμε απενεργοποιημένη ως έχει. Την επόμενη επιλογή Upcoming meetings, την αφήνουμε μαρκαρισμένη ως έχει, ενώ το ίδιο αφήνουμε μαρκαρισμένη την επιλογή use device settings. Πατάμε το κουμπί Return στο πάνω μέρος της οθόνης και αριστερά και πάμε στη ρύθμιση video και audio. Αφήνουμε απενεργοποιημένη την επιλογή Skip audio and video preview. Τις επόμενες 3 ρυθμίσεις δεν τις πειράζουμε. Βρίσκουμε την επιλογή Mute internet audio και από το ναι, την κάνουμε στο όχι, με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που θα ξεκινάμε μια τηλεδιάσκεψη, θα μπαίνουμε αυτόματα. Το ίδιο αφήνουμε στο όχι την επόμενη επιλογή, Mute phone audio. Στην ενότητα της κάμερας, ενεργοποιούμε την επιλογή Self video και από το Off την κάνουμε On. Πατάμε το Return, στο πάνω μέρος της οθόνης και αριστερά. Στις επόμενες καρτέλες, δεν έχουμε να πειράξουμε τίποτα. Πατάμε το κουμπί Done, στο πάνω μέρος της οθόνης και δεξιά.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Δημιουργία αρχείων mp3 με το I tunes στα Windows 10

Θυμόμαστε όλοι το πρόγραμμα Audio grabber στα Windows, με το οποίο μετατρέπαμε τα αρχεία audio από 1 CD σε mp3. Την ίδια ακριβώς δουλειά μπορούμε να κάνουμε εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα I tunes. 1. Ανοίγουμε το I tunes. 2. Με Control+O, φορτώνουμε τα αρχεία που θέλουμε να μετατρέψουμε, αν θέλουμε να μετατρέψουμε audio αρχεία από CD, τότε κάνουμε διερεύνηση και βρίσκουμε τη μονάδα του CD και επιλέγουμε τα αρχεία. 3. Ανοίγουμε το μενού αρχείο με το Alt και με δεξί βελάκι, βρίσκουμε την επεξεργασία. 4. Με κάτω βελάκι, βρίσκουμε την επιλογή προτιμήσεις και πατάμε Enter. 5. Αλλάζουμε πλοήγηση στο συνθέτη ομιλίας και βρίσκουμε την επιλογή ρυθμίσεις εισαγωγής και την ανοίγουμε χρησιμοποιώντας το ποντίκι του συνθέτη. 6. Στην πρώτη επιλογή, με πάνω και κάτω βελάκι, βρίσκουμε την επιλογή mp3. 7. Στην επόμενη επιλογή, επιλέγουμε με πάνω και κάτω βελάκι την επιλογή υψηλότερη ποιότητα, 192 KBBPS. 8. Μαρκάρουμε την επιλογή διόρθωση σφάλματος, κατά την ανάγνωση αρχείων ήχου από CD. 9. Βρίσκουμε με το Tab το κουμπί Okay και πατάμε το Space. 10. Επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο της εφαρμογής και στη λίστα με τα αρχεία που εισαγάγαμε. 11. Μαρκάρουμε όλα τα αρχεία και ανοίγουμε το μενού αρχείο με το Alt. 12. Βρίσκουμε με κάτω βελάκι την επιλογή μετατροπή και ανοίγουμε το υπομενού με δεξί βελάκι. 13. Βρίσκουμε με πάνω και κάτω βελάκι την επιλογή δημιουργία mp3 και πατάμε το Enter. Τα αρχεία μετατρέπονται αυτόματα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κανονικά.